فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه، گروه های داعش و جبهه النصره را خطرناک ترین عوامل برای آتش بس در سوریه دانست، و درباره فروپاشی آن به سبب فعالیت های این دو گروه تروریستی هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه؛”استفان دی میستورا” تاکید کرد: دو گروه داعش و جبهه النصره که توافق آتش بس آن ها را در بر نمی گیرد، خطری هستند که برقراری آتش بس را تهدید می کنند.

دیمستورا در گفت وگو با روزنامه ایتالیایی “ریپابلیکا” گفت: یکی دیگر از مسائلی که آتش بس را تهدید می کند، حوادثِ جنبی و سوء تفاهم ها است، بنابراین ضروری است که هرگونه آتشی فوراً خاموش شود.

وی افزود: ادعای این که توقف درگیری ها به نفع یکی از طرف های درگیری است، درست نیست و نباید در این زمینه صحبتی شود.

فرستادۀ ویژه سازمان ملل با ردِ منطقِ سوء استفاده از ارتش سوریه از توقف درگیری ها، خاطر نشان کرد: چنین منطقی ناسالم به شمار می رود.

دیمستورا اوضاع سوریه را بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت: برقراری سازش در سوریه، بدون وقوع حوادث امکان پذیر نیست، اما شیوۀ برخوردِ سازمان ملل با این موضوع تا این لحظه باعث امیدواری بوده است.