نمایشگاه کتاب تهران میزبان اولین نشست کمیته فرهنگی ایران و عمان

به گزارش پرس شیعه؛ در دیدار نماینده ایران با یوسف البلوشی مدیر کل روابط بین المللی وزارت فرهنگ عمان و نماینده کمیته مشترک فرهنگی ایران و عمان در حاشیه نمایشگاه کتاب مسقط ضمن دعوت از ایشان برای حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکیل اولین نشست کمیته فرهنگی ایران و عمان همزمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار یوسف البلوشی از مهمان نوازی ایرانیان از هیات عمانی دربیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تقدیر و تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد این اقدام موثر فصل جدیدی در روابط دو کشور ایحاد کرده و باید قدم های بعدی محکم تر برداشته شود.

در این دیدار بهمن اکبری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درعمان نیز از تشکیل نخستین نشست کمیته فرهنگی ایران و عمان استقبال کرد و گفت: باید سطح روابط فرهنگی دو کشور را متوازن و متناسب با سطح روابط اقتصادی و سیاسی ارتقا دهیم. از این رو تشکیل این کمیته برای برنامه ریزی دقیق تر ضروری است.

البلوشی درپایان این دیدار اظهار امیدواری کرد اولین نشست این کمیته مشترک همزمان با بیست ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران تشکیل شود.

لازم به ذکر است در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، عمان مهمان ویژه این دوره ازنمایشگاه بود.