عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق به سفیر عربستان در این کشور هشدار داد که در صورت ادامه اظهارات توهین آمیزش علیه عراق با واکنش های تند و شدیدتری مواجه خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه،”خالد الاسدی” خطاب به ” ثامر السبهان” سفیر عربستان سعودی در عراق خاطرنشان کرد که با بیان چنین اظهاراتی، خارج از چارچوب ماموریت کاری خود به عنوان سفیر عمل کرده است.

به گزارش سومریه نیوز، الاسدی با انتشار بیانیه ای تصریح کرد، اقدام وزارت امور خارجه عراق مبنی بر فراخواندن سفیر عربستان و انتقال اعتراض ها به وی در خصوص اظهارات غیر دموکراتیک و غیر قانونی وی، انعکاس موضع مخالف دولت عراق نسبت به اظهاراتش و مداخله در مسائل داخلی عراق و هشدار دادن به وی در صورت ادامه این رفتار مخالف با پیمانهای بین المللی، اقدامی درست بوده است.

الاسدی به السبهان هشدار داد در صورت ادامه اظهارات توهین آمیزش با واکنش شدید تری مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق افزود: اظهارات السبهان روابط دو کشور را بحرانی و وی را از چارچوب ماموریت خود به عنوان سفیر عربستان در بغداد خارج می کند.

السبهان در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۶ در یک برنامه تلویزیونی در یکی از شبکه های عراقی ادعا کرده بود که مخالفت کردها و استاندار الانبار با ورود نیروهای بسیج مردمی به مناطق آنان ؛ بیانگر مقبولیت نداشتن این نیروها در جامعه عراق است.

وزارت امور خارجه عراق نیز روز دوشنبه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ ازتعهد ثامر السبهان سفیر عربستان سعودی به تکرار نکردن اظهارات اخیرش ضد نیروی بسیج مردمی خبر داد و خاطرنشان کرد، وزارت خارجه عراق با فراخواندن سفیرعربستان، بر ضرورت رفتار سفارت عربستان در چارچوب توسعه مشارکت و پرهیز از دخالت در امور عراق تاکید کرده است.