رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان در یادداشتی خواستار بازگردانده شدن پناهجویان مستقر در دریای مدیترانه به شمال آفریقا شد.

به گزارش پرس شیعه؛ «توماس اوپرمن» رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات ها در پارلمان آلمان با درج یادداشتی اختصاصی در روزنامه فرانکفورترآلگماینه آورده است: پناهجویانی که در دریای مدیترانه شناسایی و از آب گرفته می شوند، باید به کشورهای شمال آفریقا باز گردانده شوند.

وی در ادامه یادداشت خود آورده است: برای آن که مبارزه علیه قاچاق انسان از روند بهتری برخوردار شود، باید ریشه های آن را خشکاند و برای دستیابی به این منظور باید پناهجویانی که از دریای مدیترانه گرفته می شوند به کشورهای شمال آفریقا فرستاده شوند و آنجا مورد مراقبت قرار بگیرند.

گفتنی است پیشنهاد اوپرمن بخشی از یک «طرح پنج جزئی» برای ایجاد «قانون مهاجرت و آوارگان منسجم» در اتحادیه اروپا است.