اهالی منطقه بیت جبیل در جنوب لبنان در مرز با فلسطین اشغالی یک بهله عقاب جاسوس متعلق به رژیم صهیونیستی و حامل دستگاه موقعیت یاب “GPS” را پیدا کردند و به مسئولان لبنانی تحویل دادند.

به گزارش پرس شیعه، اهالی منطقه بنت جبیل گفتند: این بهله عقاب یک دستگاه موقعیت یاب “GPS” ساخت اسرائیل و کارت شناسایی اسرائیلی “P98” همراهش بود.

به دنبال انتشار این خبر مسئولان محیط زیست و حمایت از مناطق حفاظت شده در رژیم اسرائیل اعلام کردند که یک بهله عقاب بعد از پرواز بر فراز مرز در لبنان پیدا شده است که حامل تجهیزاتی برای استفاده در تحقیقات علمی بوده است.

تالی تینیبوم سخنگوی بخش محیط زیست رژیم اسرائیل گفت: این عقاب چهار کیلومتر دور شده و وارد خاک لبنان شد و مسئولان اسرائیلی نمی دانستند که در لبنان به دام افتاده است. او از مسئولان لبنانی خواست تا عقاب را آزاد کنند و گفته شده است مسوولان لبنانی بعد از تکمیل تحقیقات در این باره عقاب را آزاد خواهند کرد.

سایت های خبری صهیونیستی پس از انتشار این خبر خاطرنشان کردند که این عقاب ماه ژوئیه گذشته به همراه مجموعه ای از چندین عقاب از قبرس، ارمنستان و منطقه کاتولونیا وارد فلسطین اشغالی شده و یک ماه پیش در منطقه حفاظت شده “Galma” رها شده است.

به ادعای این سایت ها، آزمایشگاه زیست محیطی یکی از دانشگاه های قدس از پنج سال پیش پروژه ای تحقیقاتی را برای روشن شدن مسیرهای پرواز عقاب ها و چگونگی جستجوی غذا از سوی آنها آغاز کرد و پژوهشگران به همین منظور دهها عقاب را برای یافتن موقعیت آنها به دستگاه “GPS” مجهز کردند.

رژیم صهیونیستی سابقه استفاده از پرندگان برای جاسوسی علیه لبنان را در کارنامه خود دارد.

بهمن ماه امسال یک پرنده جاسوس که دستگاه ردیاب به پایش بسته شده بود در «بیت‌جبیل» لبنان به دام افتاد و این چندمین باری است که اهالی بخش جنوبی لبنان پرنده های اسرائیلی را به دام می‌اندازند.