رهبر انصار الله یمن تاکید کرد که هر کس که با اسرائیل و سلطه طلبی آمریکا مبارزه کند، رژیم سعودی با آن دشمن می شود و به او حمله می کند.

به گزاش پرس شیعه به نقل از المنار، رهبر جنبش انصارالله یمن به مناسبت سالروز شهید سخنرانی کرد.

در همین راستا، «عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن تاکید کرد: مردم یمن با تجاوز خارجی روبرو است و از خودش دفاع می کند. تجاوز، ابزار آمریکا و اسرائیل است که قدرت های مفلس منطقه آن را اجرا می کنند. آمریکا و اسرائیل به هیچ وجه در سراسر جهان حامی حق نخواهند بود.

وی در ادامه تصریح کرد: هر کس که با اسرائیل و سلطه طلبی آمریکا مبارزه کند، رژیم سعودی با آن دشمن می شود و به او حمله می کند.

عبدالملک الحوثی در ادامه تاکید کرد: مقاومت مردم یمن خسارت های سنگینی را بر پیکره متجاوزان وارد کرد. موشک های ما به ریاض و بسیار دورتر از آن خواهد رسید.

وی تصریح کرد: پایداری و ایستادگی مردم یمن، هزینه های هنگفتی را به اقتصاد سعودی ها وارد کرد. مردم یمن شروع به طراحی پهپاد کرده اند تا در مقابله با متجاوزان کارآمدی بسیاری داشته باشد.

رهبر جنبش انصارالله یمن در ادامه بیان داشت: تجاوز به یمن موجب شد که امارات و سعودی ها از شرایط نعمت و دارایی به تونلی تاریک از بحران های اقتصادی وارد شوند.

قدرت های منطقه ای و جهانی کارشناسان نظامی خود را برای مدیریت تجاوز به یمن مامور کرده اند. متجاوزان حساب کرده بودند که ظرف دو هفته نبرد در یمن را یکسره کنند اما مقاومت مردم یمن، نقشه شان را ناکام گذاشت.

عبدالملک الحوثی افزود: متجاوزان امروز معتقدند که جنگ علیه یمن سخت و به معنای واقعی کلمه، پر هزینه است. تنها راه مردم، مقاومت و ثبات است و هر چیزی که موجب تقویت ثبات و تحقق پیروزی می شود، به ما مربوط است.