حملات هوایی جنگنده های رژیم سعودی به شهر «المخا» واقع در استان تعز یمن به شهادت ۶ غیرنظامی منجر شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها جنگنده های رژیم سعودی شهر «المخا» در استان تعز را هدف قرار دادند.

به دنبال این حمله شش نفر از غیرنظامیان یمنی شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

در همین حال، مناطق مختلف دیگر یمن از جمله استان های البیضاء و إب نیز هدف حملات سنگین سعودیها قرار گرفتند.