گزارشگران ویژه سازمان ملل از دریافت اطلاعاتی درخصوص تبعیض مداوم علیه شیعیان بحرین و اعمال محدودیت علیه آنان و اماکن عبادیشان خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از سایت مراه البحرین، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امر رسیدگی به حقوق فرهنگی، فقر شدید، حقوق بشر و آزادی دینی و اعتقادات در گزارش خود آورده اند که اطلاعاتی درباره نمونه های تبعیض مستمر علیه شهروندان شیعه در بحرین از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون دریافت کرده اند که این تبعیض، باعث نقض حقوق آزادی دینی و فرهنگی آنها شده است.

در این گزارش به جنبه های مختلف تبعیض علیه شیعیان در بحرین پرداخته شده و آمده است: ویران کردن اماکن عبادی یکی از این موارد تبعیض است، شیعیان در کتاب های تاریخی بحرین به حاشیه رانده شده اند و اطلاعات گمراه کننده ای درباره هویت دینی و فرهنگی آنها از طریق نظام آموزشی و رسانه ای و نیز استفاده از خشونت، منتشرمی شود.

این گزارش همچنین افزود: تبعیض علیه شیعیان در بحرین در رسانه های دولتی، روند استخدام در بخش دولتی و سیاست های مربوط به مسکن و نیز نظام آموزشی وجود دارد و هدف از این اقدام ها، از بین بردن هویت دینی و فرهنگی شیعیان است.

در این گزارش آمده است: علاوه بر این، دولت تعالیم و آموزه های مذهب شیعه را که اکثر ساکنان بحرین پیرو آن هستند، از شیوه های درسی مستثنی کرده است و مدرسه جعفری تنها مدرسه داری مجوزِ ویژه شیعیان بحرین است که هزار و دویست دانش آموز در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان در آن مشغول تحصیل هستند.