وزیر دفاع لبنان سرتیپ ستاد “کمیل ضاهر” را به عنوان مدیر جدید دستگاه اطللاعاتی این کشور معرفی کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از شکبه خبری المنار، سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان سرتیپ ستاد “کمیل ضاهر” را به عنوان مدیر جدید دستگاه اطللاعاتی این کشور معرفی کرد.

کمیل ضاهر جانشین ادمون فاضل رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی لبنان می‌شود.

سرتیپ ظاهر در شهرک عندقت العکاریه به دنیا آمد، در چندین منصب از جمله اطلاعات بیروت، نیروهای ویژه و همچین ریاست دفتر فرمانده ارتش لبنان را بر عهده داشته است.

وی در نبردهایی همچون نهر البارد مشارکت کرده است و نشان های افتخار زیادی را کسب کرده است.