دیوان بین المللی کیفری برای نخستین بار از زمان تاسیس این مرجع قضایی یکی از رهبران سیاسی سابق جهان را به پای میز محاکمه کشید.

به گزارش پرس شیعه،به نقل از بی بی سی، دیوان بین المللی کیفری لاهه امروز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه روند رسیدگی به پرونده جنایات جنگی «لوران گبابگو» رئیس جمهوری اسبق ساحل عاج را آغاز کرد.

به این ترتیب، وی که متهم به اعمال زور و خشونت برای فرنشاندن ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ ساحل عاج است، نخستین رهبر سیاسی است که باید در برابر لاهه پاسخگوی اتهامات خود باشد.

این در حالیست که گبابگو ۷۰ ساله با اطمینان از اینکه روند دادگاهش سه یا چهار سال طول خواهد کشید، همچنان خود را از هرگونه اتهامی مبرا می داند.

گبابگو در سال ۲۰۱۰ پس از شکست در انتخابات از واگذاری قدرت به «آلاسان واتارا» امتناع کرد. نزاع این دو رقیب برای کسب قدرت بیش از پنج سال طول کشید که در نتیجه آن ۳۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.