اینترنت استانهای مختلف سوریه که قطع شده بود، با تلاش دست اندرکاران وصل شد و تلاشها برای وصل جریان برق همچنان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ ینترنت استانهای مختلف سوریه که به دلیل اشکال فنی در یکی از شبکه ها قطع شده بود، وصل شد.

این در حالی است که یک منبع مسئول در وزارت برق سوریه  گفت که دست اندرکاران وزارت برق در مرکز هماهنگی اصلی به حالت آماده باش در آمده اند و پرسنل این وزارتخانه به طور میدانی در حال تلاش برای وصل جریان برق هستند.

وی افزود که جریان برق به طور تدریجی طی ساعات آینده وصل خواهد شد.

پیش از این یک منبع در وزارت برق سوریه گفت که برق همه استانهای سوریه قطع شده است.

وی افزود که دلایل قطع ناگهانی برق تمام مناطق سوری در حال بررسی است تا فورا این مشکل حل و جریان برق طی ساعات آینده برقرار شود.