مردم بحرین خود را برای برگزاری تظاهرات و فعالیتهای اعتراض آمیز در پنجمین سالروز هجوم اشغالگران سعودی آماده می کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ گروه های انقلابی بحرین در راستای این فعالیتها، در روزهای ۱۳ و ۱۴ ماه مارس جاری با شعار “اشغالگریتان زیر پاهایمان” سرگرم تدارک تظاهرات و تحصن های مردمی و برگزاری نمایشگاههای با موضوع اعلام مخالفت با اشغال شهرهای بحرین توسط سعودیها هستند.
سایت “منامه پست”، نیز اعلام کرد گروه های انقلابی بحرین مردم را به مشارکت در نافرمانی مدنی فراخواند.
هدف از این فعالیتها، اعلام مخالفت با اشغال بحرین در پنجمین سالگرد اشغال این کشور از سوی نیروهای سعودی است.
گروه های انقلابی بحرین تاکید کردند که فعالیت های خود را روز شنبه آینده ۵ مارس در قالب کمپین تبلیغاتی علیه اشغالگری آل سعود در بحرین آغاز کرده و مردم را به مشارکت گسترده در عصیان مدنی محدود فرا می خوانند.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

این درخواست ها با سرکوبگری حکومت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. در این بین نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به حکومت بحرین کمک می کنند.