گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد: مقامات بحرین در صدد تغییر ساختار جمعیتی این کشور هستند.

به گزارش پرس شیعه؛ “میشل فورست” با اشاره به این موضوع در شورای حقوق بشر گفت: لغو تابعیت شیوه ای است که مقامات بحرین برای مجازات مردم بکار می برند تا مانع از دستیابی آنان به حقوق اولیه شان شوند.
وی افزود: دولت بحرین رویکرد دوگانه ای در این خصوص در پیش گرفته است زیرا به برخی از اتباع بیگانه تابعیت بحرین می بخشد و تابعیت شماری از مردم این کشور را لغو می کند.
فورست درباره ادامه بازداشت شیخ علی سلمان دبیرکل جنبش الوفاق ابراز نگرانی کرد.