روایت دکتر مهدی محسنیان‌راد از زندگی‌نامه علمی و پژوهشی خود در قالب کتاب «در حسرت فهم درست» به چاپ دوم رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ این کتاب پژوهش‌های مهدی محسنیان‌راد در حوزه‌هایی مانند ارتباطات اجتماعی، زبان و ارتباط و مطبوعات، خبر و روزنامه‌نگاری را دربرمی‌گیرد که برخی از این پژوهش‌ها برای نخستین بار پس از بیش از دو دهه در آن منتشر شده‌اند.

محسنیان‌راد در این کتاب روایات خود را از فراز و فرودهای ۴۲ سال پژوهش ارتباطی در حوزه‌های یادشده منتشر کرده است. وی در ابتدای هر مطلب، داستان آغاز و انجام پژوهش‌ها را در قالب روایاتی شیوا و فصیح نوشته که این روایت‌ها بیانگر سیر تحول نگرش به پژوهش‌های ارتباطی در ۴۲ سال گذشته است.

زیستن به سبک ایرانی، گزارش پژوهشی که نمی‌دانم به کجا رفت، دیوارنوشته‌های دوران انقلاب خیابان‌های تهران، سه نسل شبکه اجتماعی در کشورهای غیرپیشرفته: مورد ایران، میزان آگاهی مردم درباره مفاهیم واژه‌های دوران انقلاب اسلامی و… عناوین برخی از مطالب این کتاب هستند.

چاپ دوم کتاب «در حسرت فهم درست» در ۶۷۲ صفحه، با قیمت ۲۸ هزار تومان از سوی انتشارات سیمای شرق منتشر و عرضه شده است.