دبیر شورای عالی فضایی از ارائه درخواست برگزاری جلسه این شورا به رئیس جمهور خبر داد و گفت: با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال، این جلسه احتمالا اوایل سال آینده برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ محسن بهرامی  با بیان اینکه درخواست خود را برای برگزاری جلسه شورای عالی فضایی با حضور رئیس جمهور، به دفتر دکتر روحانی تقدیم کرده ایم ادامه داد: با وجود مشغله های آخر سال، به نظر نمی رسد بتوان در روزهای باقی مانده تا پایان سال، این جلسه را برگزار کرد. البته ما به دنبال این هستیم که امسال آن را برگزار کنیم.

وی گفت: درهر صورت درخواست برگزاری جلسه با حضور رئیس جمهور، در نوبت است و پس از تعیین وقت از سوی دفتر رئیس جمهور، زمان آن مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد دستور جلسه درنظر گرفته شده برای نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم نیز گفت: اولویت برنامه های مرتبط با حوزه فضایی به تصویب برنامه ۵ ساله و ۱۰ ساله فضایی کشور اختصاص دارد که این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد. همچنین به طور قطع برنامه های سال آینده در حوزه فضا و مسائل روز را در دستور جلسه قرار خواهیم داد.

به گزارش مهر، سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش برمی گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با حضور ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.

اما مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار، جلسه تشکیل داده است.

سال گذشته، حسن روحانی رئیس جمهور، در حکمی، اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی را، به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور سورنا ستاری – معاون علمی فناوری – محول کرد.