نماینده کردهای سوریه گفت که کشورهای حاضر در مذاکرات سوریه در ژنو متعهد به شرکت کردها در مذاکرات شده اند ولی تا کنون دعوت نامه رسمی برای آنها ارسال نشده است.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از نووستی، رودی عثمان نماینده کردهای سوریه در مسکو گفت: ما به منظور شرکت در مذاکرات سوری – سوری با شماری از کشورهای بزرگ تماس حاصل کردیم و خواستار اجازه مشارکت هستیم و تا کنون نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده است.

وی با تاکید بر شرکت تمام گروه های جامعه سوریه در مذاکرات از جمله آشوری ها گفت: جامعه بین الملل چگونه برای تحقق دموکراسی در سوریه تلاش می کند در حالی که برخی گروه ها در این کشور از شرکت در مذاکرات محروم هستند.

نماینده کردهای سوریه در روسیه یادآور شد: برخی قدرت ها تلاش می کنند مانع از شرکت برخی گروه های سوری در مذاکرات شوند که حزب اتحادیه دمکراتیک سوریه از جمله این گروه هاست.

وی ادامه داد: بر کسی پوشیده نیست که برخی قدرت ها تهدید می کنند، در صورت شرکت کردها در مذاکرات برخی گروه های عقب نشینی خواهند کرد که این امر منجر به شکست مذاکرات خواهد شد.

گفتنی است، استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه تاکید کرد که رایزنی ها در چارچوب مذاکرات ژنو ۳، نهم مارس از سرگرفته خواهد شد.