وزیر خارجه الجزایر ضمن هشدار درباره هر گونه دخالت نظامی مجدد در لیبی آن را عامل ویرانی بیشتر و کشته شدن شمار دیگری از لیبیایی ها دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از پایگاه النشره، رمطان لعمامره وزیر خارجه الجزایر اعلام کرد: هر گونه دخالت نظامی دیگر در لیبی به ویرانی و تلفات انسانی بیشتر منجر خواهد شد.

وی افزود: ماجراجویی های نظامی چه در کوتاه مدت چه دراز مدت برای حل مشکل لیبی چاره ساز نیست.

وزیر خارجه الجزایر تاکید کرد: الجزایر با نظامی که ملت لیبی آن را مناسب بداند است و به این حق لیبیایی ها احترام می گذارد.

شایان ذکر است که غربی ها به دنبال دخالت نظامی مجدد در لیبی هستند تا این کشور را بیش از قبل در فتنه و بحران رها کنند.