حزب الشعب فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که شورای همکاری خلیج فارس به جای محکوم کردن حزب الله، رژیم صهیونیستی را محکوم کند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از النشره، حزب الشعب فلسطین بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره تروریستی بودن حزب الله لبنان را محکوم کرد.

حزب مذکور در بیانیه ای افزود: این تصمیم، توانمندی ملت های عرب در مقابله با اشغالگران اسرائیل و مواجهه با پروژه های توسعه طلبانه این رژیم علیه اعراب را تضعیف خواهد کرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: بهتر بود شورای همکاری خلیج فارس، تروریسمی که اشغالگران اسرائیلی علیه ملت فلسطین مرتکب می شوند را محکوم کند.

حزب الشعب فلسطین همچنین از کشورهای جهان خواست که رژیم اشغالگر اسرائیل را به عنوان منبع تروریسم در جهان تحت فشار قرار دهند. این حزب در ادامه همبستگی خود را با حزب الله و ملت لبنان اعلام و بر استحکام روابط میان ملت های لبنان و فلسطین تاکید کرد.