همدان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان بابیان اینکه انتخابات یکی از کارهای جمعی بزرگ و سرنوشت ساز ملت در برابر دشمن است، عنوان کرد: مردم توانستند در این انتخاب سخت پیروز شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله غیاث الدین طه محمدی درخطبه های نماز عبادی-سیاسی جمعه همدان عنوان کرد: این گونه نیست که فکر کنیم انتخابات برگزارشد و کار ما به پایان رسید است بلکه باید مواظب باشیم که از کاستی ها و خطرهایی که اصل نظام را تهدید می کند چشم پوشی نکنیم.

وی بابیان اینکه حضور مردم در انتخابات قابل تقدیر است، ادامه داد: باید جنبه ها و نقاط ضعف را شناسایی و آسیب زدایی کنیم.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه همدان بابیان اینکه انتخابات یکی از کارهای جمعی بزرگ و سرنوشت ساز ملت در برابر دشمن است، عنوان کرد: مردم توانستند در این انتخاب سخت پیروز شوند.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه باید نقاط ضعف خود را مورد حساب رسی قرار دهیم، بیان کرد: چشم پوشی از نقاط ضعف به معنای گول زدن خود است.

وی بابیان اینکه نباید خیلی خوشبین به مسائل نگاه کرد بلکه باید ضعف ها را شناسایی و آن ها را آسیب زدایی کرد، گفت: انتخابات هفتم اسفند یک جهاد اعظم فی سبیل الله بود.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه همدان با بیان اینکه هر رأی صحیح و سالم که از روی بصیرت و معرفت به صندوق رفت تیری برقلب دشمن بود، افزود: تلاش افراد برای امنیت انتخابات از بالاترین عبادت ها است.

آیت الله محمدی بابیان اینکه انتخابات هفتم اسفند بزرگ ترین امتحان الهی بود، ادامه داد: ۵۵ میلیون نفر واجدشرایط توانستند دراین امتحان سخت شرکت کنند.

وی بابیان اینکه نباید برای رسیدن به صندلی و مقام با آبروی مردم بازی کرد؛ عنوان کرد: بازی کردن با آبروی مردم حق الناس است.

آیت الله محمدی بابیان اینکه مردم در انتخابات به رهبر، نظام و خون شهدا رای دادند، تاکید کرد: بایدکارهای خود را مورد بازرسی قرار دهیم.

وی بابیان اینکه من ۳۴ سال است دراین استان زندگی می کنم اما یک شبه توسط برخی ضدولایت خطاب شدم، بیان کرد: مردم باید تحقیق کنند تا به نتیجه برسند.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه همدان درادامه بابیان اینکه تقوا بدون معرفت و بصیرت امکان ندارد، ادامه داد: تقوا به دنبال معرفت خواهد آمد.

آیت الله محمدی در پایان بابیان اینکه بسیار تاسف بار است که حاکمان پلید آل سعود حزب الله لبنان را تروریست می خوانند، گفت: شرم آور است آل سعودی که تمام تروریست ها را تغذیه می کند حزب الله را تروریست تلقی کند.