دادگاه رژیم بحرین محاکمه فعال برجسته حقوق بشر بحرین را به هفتم ماه مارس به تعویق انداخت.

به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه بحرین، با به تعویق انداختن محاکمه نبیل رجب فعال حقوقی برجسته به هفتم ماه مارس، حبس وی را نیز تمدید کرد.

وی به انتشار اخبار، بیانیه ها و شایعات دروغ و مغرضانه درباره وضعیت داخلی بحرین متهم است.

“محمد الجشی ” یکی از وکلای مدافع گفت: این دادگاه پس از به تعویق انداختن محاکمه وی به ۲۳ ژانویه برای قرائت لایحه اتهام دادستانی، در ۲۸ دسامبر تصمیم گرفت رجب را آزاد کند.

دادستانی، رجب را به خاطر اتهام اول مربوط به انتشار اخبارجنگ یمن و شکنجه در زندان جو در سال ۲۰۱۵، به دادگاه بزرگ جنائی ارجاع داد.

به نوشته العالم، دادگاه های رژیم بارها با آزادی رجب که وکلای وی به خاطر بحرانی بودن وضعیتش خواهان آن بودند،مخالفت کردند.

مقامات امنیتی دوشنبه ۱۳ ژانویه رجب را از منزلش در منطقه بنی جمره بازداشت کردند این در حالی است که نیروهای غیر نظامی وزارت کشور پیش از این به منزل وی حمله کرده و دستگاه لپ تاپ شخصی وی را مصادره کردند.