جماعت علمای عراق ضمن انتقاد از تصمیمات شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله لبنان آن را ظالمانه توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از پایگاه النهرین، جماعت علمای عراق و رئیس آن خالد الملا از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب الله ابراز شگفتی کرد.

خالد الملا تاکید کرد: در شرایطی این تصمیم علیه حزب الله اعمال می شود که این شورا در قبال بسیاری از سازمان های تروریستی و در راس آنها داعش مورد حمایت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس سکوت کرده است.

وی افزود: همگان می دانند که سلاح حزب الله علیه رژیم صهیونیستی و داعش و سازمان های تروریستی است که افراد بی گناه را در سوریه و عراق می کُشند.

الملا تاکید کرد: این تصمیم با هدف افزایش فتنه طایفه ای که منطقه را هدف قرار داده است.شورای همکاری از تصمیم ظالمانه خود علیه حزب الله عدول کند.

وی بیان کرد: ما بخشی از حزب الله نیستیم اما باید کلمه حق را در احترام و پاسداشت خون های پاکی که در جنگ ۳۳ روزه و دیگر نبردها به خاطر امت و دین ریخته شد بگوییم.همه باید نسبت به توطئه ها علیه جهان اسلام آگاه باشند.