وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه ای با اشاره به بیانیه وزیران کشور عربی درباره حزب الله آن را الزام آور ندانست.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از پایگاه النشره، وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بیانیه وزیران کشور عربی، حزب الله را سازمانی تروریستی تلقی نمی کند و الزام آور نیست.

در بیانیه مذکور آمده است: پیوست بیانیه صادره از سوی نشست ۳۳ وزیران کشور عربی که در دوم مارس ۲۰۱۶ در تونس برگزار شد، وزارت خارجه تونس تشریح می کند که این بیانیه از سوی یکی از نهادهای عربی مشترک وابسته به اتحادیه عرب است که در آن حزب الله یک تشکل تروریستی تلقی نمی شود و بیانیه صادره الزام آور نیست.

وزارت خارجه تونس بیان کرد: موضع تونس به عنوان کشور برگزار کننده نشست وزیران کشور عربی در راستای تمایل برای اقدام عربی مشترک و در راستای موضع جمعی است.تونس همواره در مناسبت های گوناگون اعلام کرده که اصل سیاست خارجی آن عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست.تونس نقش مهم حزب الله در آزاد سازی بخشی از اراضی لبنان را نادیده نمی گیرد.