گروههای مقاومت فلسطین اقدام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی معرفی کردن حزب الله لبنان را محکوم کردند و آن را همسو و همنوا شدن با رژیم اسرائیل دانستند.

به گزارش پرس شیعه؛ واکنش ها علیه اقدام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی دانستن حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد و در همین راستا، گروههای مقاومت فلسطین در شهر دمشق این اقدام را محکوم کردند.

این گروهها تاکید کردند که تصمیم شورای همکاری نقش محوری حزب الله در مقاومت و مقابله با رژیم اسرائیل و نثار دهها هزار شهید و زخمی در راه آزادسازی فلسطین و کمک به مقاومت فلسطین از سوی این حزب را نادیده گرفت.

انورجا مسئول اطلاع رسانی مرکز جبهه خلق برای آزادی فلسطین- فرماندهی کل به خبرنگار العالم گفت: در سطح مقاومت، اینها (کشورهای شورای همکاری) دشمنان مقاومت هستند زیرا آنها نقطه مقابل مقاومت هستند.

وی در انتقاد از اعضای شورای همکاری خلیج فارس افزود: آنها حالت تسلیم، سازشکاری و خشوع دارند که این حالت خود را از دهها پیش نشان داده است.

گروههای فلسطینی تاکید کردند: کسانی را که چنین تصمیمی علیه حزب الله گرفتند، همنوا با ادبیات رژیم اسرائیل در قبال حزب الله شدند و ناراحتی به خود راه نداند که با دشمن دریک سنگر قرار بگیرند؛ دشمنی که یک شبه دوست (آنها) شده است.

ابوحازم دبیر جنبش فتح انتفاضه به خبرنگار العالم گفت: عربستان و هم پیمانانش در سنگر و خندق دشمن صهیونیستی قرار دارند زیرا این دشمن صهیونیستی است که اولین سود و فایده را از این تصمیم شورای همکاری می برد.

وی افزود که عربستان علیه امت عربی و انقلاب ها توطئه چینی کرده است و همواره در خندق خصومت با هرگونه مقاومت یا قیامی قرار داشته است.

هرچند که تصمیم عربستان برای تروریستی دانستن حزب الله لبنان در بهترین حالت اقدامی منفعلانه به شمار می رود اما با این حال، فلسطینی ها در سوریه معتقدند که این تصمیم با توجه به نقش منفی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درقبال مسئله فلسطین غیرمنتظره به شمار نمی رود. و این تصمیم، صف بندی جدید سیاسی درقبال مقاومت در برابر رژیم غاصب اسرائیل را به وضوح برملا کرد.

ناظران در دمشق معتقدند که این تصمیم شورای همکاری تبعات مردمی خواهد داشت و کسانی که آن را صادر کردند، هرگز نخواهند توانست به قدرت محور مقاومت آسیب برسانند؛ خصوصا بعد از ناکامی های طرح تقسیم امت اسلامی که هدایت آن را عربستان و نظایر آن برعهده دارد.