جریان های انقلابی بحرینی در بیانیه‌ای اعضای شورای همکاری خلیج فارس را مزدور استکبار جهانی دانستند.

به گزارش پرس شیعه؛ جریان العمل الاسلامی ، جنبش احرار البحرین ، جنبش خلاص ، جنبش آزادی ها و دمکراسی حق و جریان وفای اسلامی این بیانیه را به امضا رساندند.
آنها در این بیانیه خاطرنشان کردند: بی هیچ شک و تردیدی اقدام اعضای شورای همکاری علیه حزب الله لبنان ثابت می کند این کشورهای کوچک مزدور استکبار جهانی هستند و رژیم های حاکم بر آن در نهان وفادار به رژیم اشغالگر قدس هستند در حالیکه حزب الله نوک پیکان مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی بشمار می رود.
جریان های یاد شده از مبارزه و جهاد مستمر حزب الله لبنان برای آزادی فلسطین اشغالی ستایش کردند.
در این بیانیه آمده است: متهم شدن حزب الله لبنان به تروریست بودن از سوی رژیم های نامشروع حاکم بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تعجب برانگیز نیست. این رژیم ها چیزی جز محافظت از منافع استکبار جهانی و بر باد دادن شرافت امت چیزی نمی فهمند. آنها برای جهان عرب و اسلام چیزی جز صدور تروریسم تکفیری به همراه نداشته اند و در راس این رژیم ها دولت وهابی عقب مانده آل سعود قرار دارد.
این گروه های انقلابی بحرینی خاطرنشان کردند: مصوبه این دولت ها بیانگر خواست و اراده و موضع مردم این کشورها نیست. مردم منطقه با قدرت در کنار مقاومت علیه رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند و با بهبود مناسبات با این رژیم مخالفند. ملت های منطقه برای حزب الله و سرانش و همچنین گروه های مقاومت فلسطین که در کنار هم برای آزادی فلسطین و حمایت از فلسطینیان گام برمی دارند، بسیار احترام قائلند. اما دولت های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علیه ملت فلسطین و فلسطین اشغالی توطئه چینی می کنند و در آشکار و نهان دستان خود را در دست رژیم صهیونیستی قرار داده اند.