نمایش های کمدی به مناسبت ایام فاطمیه از ۱۵ تا ۲۳ اسفند اجرا نمی شوند.

به گزارش پرس شیعه؛ طبق اعلام شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر ، نمایش های کمدی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ به دلیل تقارن با ایام فاطمیه اجرا نخواهند داشت.