رئیس یکی از نهادهای غیر رسمی رژیم صهیونیستی، اذعان کرد که این رژیم با ایجاد شهرکهای صهیونیست نشین در مناطق فلسطینی در حال نقض حقوق فلسطینی ها است.

به گزارش پرس شیعه؛”تالیا ساسون” رئیس گروه موسوم به “صندوق اسرائیل جدید” است، در مصاحبه با روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس گفت: “استقرار ۴۰۰ هزار شهرک نشین (صهیونیست) در میان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فلسطینی (کرانه باختری رود اردن) و وجود ۲ قانون متفاوت اسرائیلی و فلسطینی، دموکراسی نیست.”

وی مدعی شد: “ما به صلح نیاز داریم. اگر ما به دنبال دمکراسی و دفاع از دموکراسی هستیم، باید به فلسطینیها این حق را بدهیم که کشورشان را تشکیل بدهند زیرا این کار به نفع اسرائیل است.”

ایندیپندنت نوشت: “صندوق اسرائیل جدید” اموالی را در برخی کشورها به ویژه آمریکا جمع آوری می کند، و دفاتری در لندن و دیگر پایتخت های کشورهای اروپایی دارد و این اموال را به چند سازمان غیررسمی که مخالف سیاست های بنیامین نتانیاهو (رئیس کابینه رژیم صهیونیستی) هستند، اعطا می کند.