معارضان سوری که در پایگاه هوایی حمیمیم گرد آمده بودند، تشکیل کارگروهی به منظور نگارش قانون اساسی جدید برای سوریه را خواستار شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از شبکه روسیا الیوم، فرودگاه سوری الحمیمیم به مرکزی برای آشتی میان سوری ها تبدیل شده است؛ زیرا امروز گروهی از معارضان سوری در چهارچوب آتش بس اعلام شده و در راستای تلاش های سوری ها برای تحقق آشتی ملی در این مرکز حضور یافتند.

در میان طرف های حاضر در این مرکز، نمایندگان جریان «برای سوریه دموکراتیک»، رهبر حزب «کنفرانس ملی» به علاوه شخصیت های دینی و نمایندگان معارضان سوری حاضر بودند.

طرف های شرکت کننده در این نشست اعلام کردند که برقراری آتش بس موجب شد حل بحران در سوریه از طریق سیاسی یک گام به پیش رود و بر یکسان بودن دیدگاه ها در خصوص آینده سوریه تاکید کردند.

میس الکریدی سخنگوی جریان «برای سوریه ذموکراتیک» گفت: در نهایت با حمایت روسیه صلح در سوریه محقق شد و گام نخست در مسیر برقراری آتش بس را برداشتیم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: از زمان برقراری آتش بس در سوریه، وضع مردم بهتر شده است و کشور نیازمند قانون اساسی جدید می باشد و بر ما واجب است که همه گروه ها و شخصیت های دینی و میدانی را به جز تروریست ها گرد هم آوریم.

میس الکریدی در همین راستا اظهار داشت: پس از مذاکرات نگارش قانون اساسی جدید، اجرای انتخابات، اصلاحات دموکراتیک و تعمیق اعتماد مردم به حاکمیت را در دستور کار قرار می دهیم.

از سوی دیگر «الشیخ الصالح» وابسته به معارضان میانه رو بر اهمیت گفتگوی سیاسی برای حل بحران تاکید کرد و گفت که مکان برگزاری این گفتگوها چندان دارای اهمیت نیست.

وی عنوان کرد: موضوع مهم انجام مذاکره برای خروج از بحران کنونی است و ما نسبت به اهمیت نقش روسیه واقف هستیم؛ زیرا روسیه موجب برقراری این آتش بس گردید و به عنوان میانجی در بین همه طرف های درگیر در بحران عمل کرد.

همچنین «الیان مسعد» دبیرکل حزب « کنفرانس ملی به سوی سوریه سکولار» در سخنانی گفت: در قانون اساسی جدید باید حقوق مردم سوریه رعایت گردد و در آن اصلاحاتی صورت گیرد.