نیروهای امنیتی ترکیه، با تصاحب دفتر «خبرگزاری جیهان» در استانبول، مانع از دسترسی عمومی به این ساختمان شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از اسپوتنیک، نیروهای دولتی در ترکیه، روز شنبه با هجوم به دفتر خبرگزاری «جیهان» در استانبول، با گماردن نیروهای معتمد دولتی، اقدام به تصاحب و کنترل کامل این خبرگزاری کردند.

این اقدام در راستای صدور حکم روز جمعه دادگاه مبنی بر واگذاری دو نشریه دیگر یعنی «تودی زمان» و «فزه» به نیروهای معتمد دولت بود.

گفته می شود، کسی جز نیروهای دولتی حق دسترسی و ورود به دفتر این خبرگزاری را ندارد.

لازم به ذکر است، فشار دولت ترکیه به روزنامه نگاران و کاهش ملموس میزان آزادی بیان در این کشور، موجی از اعتراضات را علیه ترکیه به راه انداخته است. از میان معترضان می توان به سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه اشاره کرد.