سرلشکر صالحی با حضور در ناوتیپ زیرسطحی منطقه یکم امامت، یکان های مستقر در این ناوتیپ از جمله زیردریایی طارق را مورد بازدید قرار داد.

به گزارش پرس شیعه؛ امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش (بندر عباس) از یکان های مختلف این منطقه بازدید کرد.

فرمانده کل ارتش ضمن بازدید از پیشرفت یکان های در حال ساخت در کارخانجات نیروی دریایی ارتش با حضور در ناوشکن الوند که به تازگی از سفردریانوردی و کشور هندوستان برگشته است با کارکنان این ناوشکن دیدار کرد.

در این بازدید که امیر دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی نیز حضور داشت، سرلشکر صالحی با حضور در ناوتیپ زیرسطحی منطقه یکم امامت، یکان های مستقر در این ناوتیپ از جمله زیردریایی طارق را مورد بازدید قرار داد.

صنایع کشتی سازی شهید درویشی نیز مورد بازدید فرمانده کل ارتش واقع شد که طی آن امیر سرلشگر صالحی با حضور در ناو پشتیبانی خارک از نزدیک روند تعمیرات این ناو را مورد بررسی قرار داد.