آیت الله شیخ عیسی قاسم، روحانی انقلابی و مبارزی درجه یک است و علما و حوزه های علمیه این حرکت عالم شیعی را تقدیر و حمایت می کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از حوزه، آیت الله گرامی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» به مناسبت قریب الوقوع بودن محاکمه آیت الله عیسی قاسم ضمن محکوم کردن حرکت رژیم بحرین در دستگیری شیخ عیسی قاسم، گفت: مردم بحرین افراد انقلابی می باشند، در این چند سال با حرکت و قیام، نشان دادند لحظه ای دست از آرمان خود برنداشته و سست نشدند و مقاومت کردند.

استاد حوزه علمیه قم افزود: با این حرکت علما و مردم بحرین، حکومت آل خلیفه دیر یا زود از بین خواهد رفت و در برابر طوفان سهمگین مردم، دوام نخواهد آورد.

وی بیان کرد: آیت الله شیخ عیسی قاسم، روحانی انقلابی و مبارز درجه یک است و علما و حوزه های علمیه این حرکت عالم شیعی را تقدیر و حمایت می کنند.

آیت الله گرامی گفت: این عالم شیعی بحرینی با حرکت خود نشان داد، مردم حقوقی دارند و لازم است حق آنها از سوی رژیم تأمین شود؛ ولی رژیم بجای برآورده کردن مطالبات، اقدامات وحشیانه ای را بکار گرفته است.

استادحوزه علمیه افزود: مراجع، علما و حوزه های علمیه قم و نجف ضمن محکوم کردن حرکت وحشیانه رژیم بحرین، از حرکت به هنگام روحانی برجسته و مبارز شیعی شیخ عیسی قاسم حمایت و از فجایع به وجود آمده ابراز همدردی می کنند.