دفتر رهبر جریان صدر عراق از بازداشت ” بهاء الاعرجی” معاون مستعفی نخست وزیر در کمیته مبارزه با فساد (وابسته به گروه صدر) خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ دفتر مقتدا صدر روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: می‌خواهیم به اطلاع شهروندان عزیز برسانیم که “بهاء حسین الاعرجی” معاون مستعفی نخست وزیر در کمیته مبارزه با فساد به مدت سه ماه است که دربازداشت قرار دارد.
به نوشته سایت عراقی “سومریه” ، دراین بیانیه از همه افراد در داخل عراق یا خارج از آن که از بهاء الاعرجی شکایتی دارند ، یا حقی برگردن وی دارند، خواسته شده است که به مقر کمیته مبارزه با فساد در نجف اشرف / الحنانه مراجعه کنند”
مقتدی صدر ۲۸ فوریه ۲۰۱۶ ، از بخش سیاسی در گروه صدر خواست که قانون بررسی دارایی ها و اموال را در حق بهاء الاعرجی و “محمد الدراجی ” و ” محسن الشمری” وزیران صنایع و منابع آبی عراق اجرا کند، و آن ها را حداکثر تا ۷۲ ساعت به کمیته پاکسازی و دستگاه قضایی تحویل دهند.
وی که از ذکر نام وزرای وابسته به گروه صدر خودداری کرد، متعهد شد که فشارها بر نهاد قضایی عراق را به شیوه خاص خود از بین ببرد.
الأعرجی (۲۸ فوریه ۲۰۱۶) گفته بود که مطیع دستور مقتدا صدر برای تحویل وی به کمیته پاکسازی است و آنرا گامی در مسیر درست خوانده بود.
وی همچنین تاکید کرده بوده که نتایج این کمیته ، پاسخ عملی به کسانی خواهد بود که به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.
کمیته پاکسازی روز پنج شنبه ( ۱۸ فوریه ۲۰۱۶) از ارجاع پرونده ” بهاء الاعرجی” و ” صالح المطلک ” و ” فاروق الاعرجی” و ” نعیم عبعوب ” به دستگاه قضایی به اتهام کسب درآمدهای نامشروع و سوء استفاده از شغل و سمت خبر داده بود.