رابطه مطالعات بین رشته ای و علوم انسانی کاربردی در نشستی به میزبانی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی به بحث و بررسی گذاشته می شود.

به گزارش پرس شیعه، نشست «رابطه مطالعات بین رشته ای و علوم انسانی کاربردی» با سخنرانی مهدی معین زاده و هادی وکیلی برگزار می شود.

این نشست به دبیری امیرعبدالرضا سپنجی دوشنبه ۲۳ اسفند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان صادق آیینه وند(۶۴ غربی) برگزار می شود.