مسئول واحد تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان، طرح بینات را پلی میان مردم و مدارس علمیه برای برطرف کردن نیازهای تبلیغی مناطق اطراف مدارس علمیه دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت‌الاسلام حجت قربانی در رابطه با طرح بینات، گفت: طرح بینات زیر مجموعه طرح تبلیغی است که اختصاص به مدارس حوزه علمیه دارد، هر مدرسه علمیه می‌تواند حداکثر ۵۰ نفر از طلاب خود را به صورت مبلغ به مناطق تبلیغی اطراف خود اعزام کند.

وی ادامه داد: این طرح در حال حاضر در مرحله جذب و گزینش است، برخی از مدارس اقدام کرده اند و برخی در حال جذب و گزینش هستند، در حال حاضر با تعداد جذبی که تا کنون داشته ایم رتبه دوم کشور را داریم، ولی روند آن کمی زمان‌بر است و طول خواهد کشید.

مسئول واحد تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، افزود: در طرح‌های هجرت و مدارس امین اعزام مبلغ به صورت متمرکز از سوی مرکز مدیریت انجام می‌شود ولی در طرح بینات جذب و گزینش و اعزام مبلغ از سوی مدارس علمیه انجام می‌شود و فقط تایید گزارش‌های از سوی مرکز مدیریت انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام قربانی ابراز داشت: مدارس علمیه با ارتباطاتی که با مردم اطراف مدرسه خود دارند و توقعات و انتظاراتی که مردم از آن مدرسه علمیه دارند می توانند جوابگوی نیازهای تبلیغی اطراف مدرسه خود باشند و مدیر مدرسه علمیه با توجه به نیازهای هر محل، روحانی متناسب با آن را اعزام می کند.

وی بیان داشت: طرح بینات در حقیقت پلی میان مدرسه علمیه و مردم است تا بتواند نیازهای تبلیغی مناطق اطراف مدارس علمیه را برطرف بسازد، این طرح در اصفهان برای نخستین بار اجرا می‌شود ولی در ۶ استان کشور عملی و اجرایی شده است.

مسؤول واحد تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، در رابطه با نقش مرکز مدیریت در اجرای طرح بینات، گفت: مرکز مدیریت اطلاع رسانی و پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهد.