دولت کویت قصد دارد ۷۰۰ هزار مصری را که بیشتر آنها کارگر هستند، از این کشور اخراج کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الوطن ، مقامات کویتی بنا دارند ۷۰۰ هزار مصری را از این کشور اخراج کنند که بیشتر این افراد از نیروی کار و طبقه کارگر هستند.

بر اساس گزارش وبگاه «الوطن» کویت، این اقدام همزمان با اتخاذ برخی تدابیر دولت کویت مربوط به ترکیب جمعیتی این کشور صورت می‌گیرد.

بنا به گزارش مذکور، «هند الصیبح» وزیر امور برنامه‌ریزی و توسعه کویت پیش‌تر اعلام کرده بود تدابیر اصلاحی مربوط به حل اختلافات در ترکیب جمعیتی به شکلی برنامه‌ریزی شده در حال جریان است؛ وی از ۱۰ گروه فنی خبر داد که این امور را پیگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد که حل اختلالات مربوط به ترکیب جمعیتی بر پایه‌های قانونی انجام خواهد شد.

این اقدام کویت درباره کارگران دیگر کشورها در کویت نیز اجرا خواهد شد.