نیروهای امنیتی مصری یک افسر ترکیه‌ای را هنگام عکس گرفتن از یک پایگاه پلیس بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت خبری “الوطن” این افسر ترکیه ای در خیابان “الهرم” که به هرم های شهر جیزه ختم می شود، بازداشت شد.
به گفته منابع امنیتی مصری، این افسر ترکیه ای چند روز قبل با ویزای گردشگری وارد مصر شد. وی درحالیکه سوار یک خودرو با پلاک دیپلماتیک بود، به دلیل عکس گرفتن از یک پایگاه پلیس به وسیله تلفن همراه بازداشت شد. منابع مصری خاطرنشان کردند که پس از بررسی تلفن همراه این افسر ترکیه‌ای عکسهای بسیاری از پایگاه های امنیتی مصری در آن کشف شد.
سایت مصری “الیوم السابع” خاطرنشان کرد که فرد بازداشت شده در بازجویی ها گفته است برای تفریح از مناطق امنیتی عکس می‌گرفته و هیچ قصد دیگری نداشته است.