معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد که عربستان با تروریستی خواندن حزب الله نشان داد که در محور رژیم صهیونیستی قرار دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان طی سخنانی اظهار داشت: اگر عربستان، حزب الله را یک گروه تروریستی توصیف می کند، این موضوع بدین معناست که سعودی ها در محور رژیم صهیونیستی و در کنار آنها ایستاده اند.

وی در ادامه در همین راستا تصریح کرد: اینکه سعودی ها دشمنی خود را به سمت ما نشانه رفته اند، به معنای ضعیف بودن آنهاست؛ زیرا عربستان رو در روی حزب الله قرار گرفته و این امر بسیار مهمی است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه سخنان خود گفت: عربستان تمامی توان خود را به کار گرفته و رسانه ها و سیاستمداران را در خدمت خود گرفته است تا با حزب الله مقابله کند و این یعنی سعودی ها به جایگاه رفیع و پیروزی های حزب الله معترف هستند.

وی همچنین در خصوص تروریستی خواندن حزب الله نیز عنوان کرد: ما به این اقدام عربستان به صورت منفی نگاه نمی کنیم بلکه آن را مثبت ارزیابی می کنیم؛ زیرا این اقدام عربستان در حقیقت به معنای شرافت مقاومت است و هر کس که با جبهه مقاومت در ارتباط باشد، این موضوع یک نشان افتخار برای وی محسوب می شود.

شیخ نعیم قاسم در ادامه افزود: هر کس که می خواهد از انحراف سیاسی ابراز برائت کند، باید در جبهه مقاومت و با آن بماند.

وی در ادامه اعلام کرد که عربستان از طریق ۳ نقشه زیر، در حال ایفای نقش اصلی در از بین بردن روحیه مقاومت در میان مردم است. اول توزیع درآمدهای نفتی برای کور کردن قلب ها و عقل ها و غرق افراد در لذت ها و شهوات دنیا، دوم حمایت از تفکر تروریستی-تکفیری، بلکه تاسیس مدارس و پرورش عالمانی در همین راستا تا با تکفیر مردم، خود افرادی باشند که ورود مردم به بهشت و جهنم را تعیین می کنند و این کار به اراده آنها صورت می گیرد و سوم قلع و قمع و سرکوب مخالفان و منتقدان و هر کس که به آنها «نه» بگوید.