تجمع کنندگان بحرینی در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم و در شب محاکمه وی، کفن پوشان نماز جماعت برگزار کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ تجمع کنندگان بحرینی در اطراف منزل آیت الله عیسی قاسم و در شب محاکمه وی، کف پوشان نماز جماعت برگزار کردند.

رژیم آل خلیفه قصد دارد فردا سه شنبه ۱۴مارس (۲۴ اسفند) آیت الله عیسی قاسم را بعد از اینکه تابعیت وی را حدود هفت ماه پیش لغو کرد، محاکمه کند. محاکمه وی در واقع محاکمه موجودیت شیعیان بحرین به شمار می رود.