«سامی ابوزهری» سخنگوی رسمی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نسبت به اظهارات وزیر کشور مصر مبنی بر دخیل بودن حماس در ترور هشام برکات دادستان سابق مصر واکنش نشان داد.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از النشره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) نسبت به اظهارات وزیر کشور مصر در خصوص دست داشتن حماس در ترور دادستان کل این کشور واکنش داد.

بر اساس این گزارش «سامی ابوزهری» سخنگوی رسمی حماس طی سخنانی اتهامات وارده از سوی قاهره در خصوص نقش داشتن حماس در ترور هشام برکات دادستان سابق مصر را رد کرد و اظهارات وزیر کشور مصر در این خصوص را نادرست توصیف کرد.

وی در ادامه تاکید کرد که اینگونه اظهارات با تلاش های صرف شده برای بهبود روابط میان حماس و قاهره همخوانی ندارد و گفت: ما از افراد غیرتمند در مصر می خواهیم تا مسئولیت خود را در قبال باز کردن پای گروه های فلسطینی در اختلافات داخلی مصر برعهده گیرند و مانع از این اقدامات گردند.

شایان ذکر است پیش از این مجدی الغفار وزیر کشور مصر طی سخنانی در خصوص عوامل دخیل در ترور هشام برکات گفته بود: حماس اقدام به آموزش عناصر دخیل در ترور هشام برکات کرد و این افراد از طریق صحرای سیناء منتقل شدند.