سازمان های مدافع حقوق با انتشار بیانیه ای، حکم ۱۵ سال زندان اضافی برای ۵۷ زندانی به خاطر ادعای دست داشتن آنان در اعتراضهای زندان “جو” در مارس ۲۰۱۵ را محکوم کرده و آن را نقض دوباره عدالت در بحرین دانستند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از منامه پست، در بیانیه سازمانهای “مرکز حقوق و دمکراسی بحرین”، “مرکز حقوق و دمکراسی اروپا”، “سازمان آمریکاییان برای دمکراسی و حقوق بشر در بحرین” و “سازمان عدالت و حقوق بشر” آمده است، بر اساس اظهارات زندانیان آزاد شده، اعتراضهای مارس ۲۰۱۵ در زندان بسیار شلوغ “جو” به دلیل نبودن نظافت و پاکیزگی و رعایت نشدن معیارهای سلامتی در آن صورت گرفت، و در مقابل مسؤولان سیاسی هنگام این اعتراضها و پس از آن با اعمال مجازاتهای گروهی حقوق بشر را به شدت نقض کردند.
در این بیانیه خاطرنشان شده است که این سازمانها در گزارش مستندی تحت عنوان “وحشی گری دولت در زندان مرکزی بحرین” به مسائلی مانند، شکنجه جسمی، ممانعت از برخورداری از مراقبتهای پزشکی، بسیار شلوغ بودن زندانها، سرکوب شدید زندانیان و ضرب و شتم آنان و شلیک گاز اشک آور به سوی آنان در جریان اعتراضهای مارس ۲۰۱۵، و مجازات جمعی پرداخته اند.

برخی از بندهای این زندان، بیش از ۲ برابر ظرفیت افراد را در خود جای داده اند؛ به عنوان مثال به جای اینکه ۶۰ زندانی دریک بند جای گیرند، بیش از ۱۸۰ نفر در آن محبوسند و در هر سلول به جای ۶ نفر ۱۴ تا ۱۵نفر زندانی هستند.
پایگاه اینترنتی جمعیت وفاق بحرین با انتشار این خبر تأکید کرد؛ زندان مرکزی “جو” در شرایط انسانی بسیار نامساعدی قرار دارد، و زندانیان در راهروها می خوابند.
در آوریل ۲۰۱۴ نیز زندانیان مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند؛ همچنین مسؤولان زندان از درمان زندانیان جلوگیری می کنند.
“نواف المعاوده” دبیر کل مرکز دادخواهی بحرین در سپتامبر ۲۰۱۳ از ازدحام بیش از حد این زندان خبر داده و گفته بود ظرفیت این زندان ۱۲۰۰ نفراست، اما اکنون بیش از ۱۶۰۸ نفر در ۷ ساختمان این زندان هستند.
به گفته المعاوده، ۶۲ نفر از افرادی که درزندان مرکزی جو نگهداری می شوند در رده سنی ۱۵ تا ۱۸ هستند.