ده‎ها شهرک نشین صهیونیست و کارمند وزارت آموزش اسرائیل امروز به مسجد الاقصی یورش بردند.

به گزارش پرس شیعه؛ ۶۰ شهرک نشین یهودی از جمله تعدادی از کارکنان وزارت آموزش رژیم صهیونیستی تحت حراست ماموران پلیس و ارتش اسرائیل از باب المغارب به مسجد الاقصی تعرض کردند.

فلسطینیان حاضر در این مکان مقدس با سر دادن شعارهای الله اکبر به مقابله با این متجاوزان برخاستند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که نیروهای ارتش اسرائیل در مبادی ورودی این مسجد و بخش قدیمی قدس مستقر شده اند و مدارک شناسایی فلسطینیان را بررسی می کنند.

شایان ذکر است که دشمن صهیونیستی به تعرضات خود به مسجد مبارک الاقصی شدت بخشیده است؛ به نحوی که هر روز تعدادی از شهرک نشینان یهود وارد این مکان مقدس می شوند.