وزیر خارجه فرانسه اقدام مقامات ترکیه در تحت کنترل گرفتن روزنامه زمان را غیر قابل قبول دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از حریت دیلی، «ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه اقدام مقامات ترکیه در تحت کنترل گرفتن روزنامه زمان را غیر قابل قبول دانسته و آن را در تضاد با ارزش های اروپایی خواند.

وزیر خارجه فرانسه در واکنش به کنترل روزنامه زمان توسط دولت ترکیه گفت: این غیرقابل قبول است. ما این را به ترک ها صراحتا گفته ایم. ما می خواهیم به استاندارهای اروپایی نزدیک شویم.

این واکنش بعد از آن صورت می گیرد که دادگاه استانبول اداره روزنامه زمان و مجموعه ای از رسانه های مرتبط به آن مثل خبرگزاری جیحان، تودی زمان، مجله زمان و انتشارات آن را به افراد معتمد دولت واگذار کرد.