حمله انتحاری به کاخ رئیس جمهور فراری یمن در عدن، ۸ کشته برجا گذاشت.

به گزارش پرس شیعه، در این حمله یک انتحاری به وسیله خودروی بمبگذاری شده خودش را نزدیک یکی از ایست و بازرسی‌های منتهی به کاخ ریاست جمهوری “المعاشیق” در عدن منفجر کرد.
شماری از کشته شدگان، از عناصر تیم امنیتی عبد ربه منصور هادی هستند.
به گفته منابع امنیتی، در این حمله ۱۲ تن مجروح شدند.
این انفجار در منطقه “کریتر” روی داد، و فرد انتحاری قبل از آنکه بتواند برای رسیدن به کنار کاخ ریاست جمهوری از چند ایست و بازرسی دیگر عبور کند، خودش را منفجر کرد.