اردبیل – با حضور مسئولان وزارت ارتباطات شانزدهمین مرکز تخصصی آپای کشور در دانشگاه محقق اردبیلی افتتاح شد.

به گزارش پرس شیعه؛ معاون مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این مرکز با اشاره به ورود اینترنت به کشور از دهه ۸۰ به معضلات استفاده از این امکان اشاره کرد.

محمد تسلیمی شکل‌گیری مرکز پاسخگویی به حملات سایبری را با هدف رفع این مشکلات دانست و گفت: بر اساس گزارشات مراکز معتبر دنیا روزانه ۴۵۰ هزار حمله روی سیستم های فناوری به ثبت رسیده است.

وی راه‌اندازی مراکز آپا در دانشگاه‌ها را در راستای حل مشکلات ذکر شده عنوان کرد و افزود: به منظور توسعه این مراکز طی سال‌های اخیر از تمامی ظرفیت‌های مختلف استفاده شده است.

معاون مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی هشت مرکز آپا در سال جاری اشاره کرد و افزود: درمجموع ۱۶ مرکز آپا در سطح کشور دایر است

در این مراسم رئیس دانشگاه محقق اردبیلی نیز از دست دادن ارتباطات و عقب‌مانده از فناوری اطلاعات را زمینه‌ساز ایجاد مشکل برای جوامع دانست و تأکید کرد: از جمله دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اذعان کارشناسان همین موضوع بود.

گودرز صادقی فراهم‌سازی بستر فعالیت مرکز آپا در این دانشگاه را فرصت مغتنمی برای توسعه فعالیت‌های دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و افزود: علاوه بر این با وجود چنین مرکزی فرصت کنترل شبکه‌های سایبری فراهم خواهد شد.