بورس

بورس مقدار
  شاخص كل ۸۰,۲۱۹.۴
  30شركت بزرگ ۴,۲۸۱
  آزاد شناور ۱۰۴,۶۶۹
  بازاراول ۶۷,۱۶۹
  بازار دوم ۱۶۶,۸۴۲
  صنعت ۷۴,۹۶۳
  مجموع حجم معاملات (ميليون سهم) ۴۱۱,۳۲۴,۴۲۳
  مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) ۱,۶۵۵,۹۸۱
  جمع تعداد معاملات ۵۶,۸۰۷
  ارزش بازار(ميليارد ريال) ۴,۳۶۱,۵۵۷
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

منبع : بورس