بورس

بورس مقدار
  شاخص كل 80,219.4
  30شركت بزرگ 4,281
  آزاد شناور 104,669
  بازاراول 67,169
  بازار دوم 166,842
  صنعت 74,963
  مجموع حجم معاملات (ميليون سهم) 411,324,423
  مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) 1,655,981
  جمع تعداد معاملات 56,807
  ارزش بازار(ميليارد ريال) 4,361,557
شرکت خدمات امداد پاسارگاد
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

منبع : بورس