فرهنگی و معارف - پرس شیعه | اخبار شیعه
2017/03/01 | چهارشنبه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

PressShia Agency

تبلیغات

بازدید خیرین از مراکز جامعه المصطفی

هیتی از خیرین شهرهای گرگان، قائم شهر، تهران، بابلسر و آشتیان از مراکز مختلف جامعه المصطفی در قم بازدید کردند. به گرارش پرس شیعه؛ مقصودی مدیر عامل بنیا...

فرهنگی و معارف - پرس شیعه | اخبار شیعه