فرهنگی و معارف - پرس شیعه | اخبار شیعه
تبلیغات

عملی که مؤمن انجام نمی دهد!

امام باقر علیه السلام عملی که از مؤمن سرنمی زند را بیان فرمودند.  متن حدیث  از کتاب الکافیبدین شرح است؛ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبْتَلَى بِکُلِّ بَلِیَّهٍ ...

فرهنگی و معارف - پرس شیعه | اخبار شیعه