در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به پرس شیعه از طریق فرم زیر اقدام فرمایید.