2020/01/27 | دوشنبه - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

Shia Press Agency

خروش مردم مشهد در تشییع پیکر سپهبد سلیمانی و همرزمانش

عکس: علیرضا ابراهیم پور