2020/11/01 | یکشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

Shia Press Agency

خروش مردم مشهد در تشییع پیکر سپهبد سلیمانی و همرزمانش

عکس: علیرضا ابراهیم پور