2020/07/14 | سه شنبه - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

Shia Press Agency

خروش مردم مشهد در تشییع پیکر سپهبد سلیمانی و همرزمانش

عکس: علیرضا ابراهیم پور