2020/03/29 | یکشنبه - ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

Shia Press Agency

خروش مردم مشهد در تشییع پیکر سپهبد سلیمانی و همرزمانش

عکس: علیرضا ابراهیم پور