2018/09/21 | جمعه - ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

Press Shia Agency

خوشحال از این جوانی از دست داده‌ایم

این محرم هم گذشت، یک سال دیگر هم نوکری کردند، سیاه پوشیدند، عزا گرفتند و بر سر و سینه زدند. از کودکی در همین روضه ها قد کشیده‌اند، جوانی‌شان را زیر همین پرچم‌های سیاه گذرانده‌اند و حالا هم که گرد پیری بر چهره‌شان نشسته هنوز دل بسته همین دستگاه هستند.