2019/05/26 | یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

Shia Press Agency

دسته عزاداری دانشگاه امام صادق (ع) در روز عاشورا

مریم کامیاب ؛ مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا توسط دسته عزاداری دانشگاه امام صادق(ع) صبح پنج شنبه با حضور گسترده مردم برگزار شد.