2019/10/19 | شنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

Shia Press Agency

سرکوب شدید معترضان در فرانسه

معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها طبق وعده قبلی خود روز شنبه بار دیگر به خیابان‌های پاریس آمدند و درگیری های شدیدی میان آنها و نیروهای پلیس در گرفت.